Kinderen & Jongeren

Kindercentrum BLOEI biedt (kortdurende) behandeling aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar. Binnen de behandeling staat het kind/ de jongere centraal. Door gebruik te maken van de eigen krachten en kwaliteiten, zal het kind steeds meer inzicht krijgen in eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Het doel is uiteindelijk dat een kind controle krijgt over zijn klacht en zich weer verder kan ontwikkelen en groeien.

Traumabehandeling kan een onderdeel zijn van de geïntegreerde behandeling om nare en traumatische ervaringen die een kind belemmeren of blokkeren aan te pakken. Het kind/ de jongere wordt begeleid in het anders opslaan en verwerken van de ervaring met als doel op gezonde wijze door te kunnen ontwikkelen. Binnen traumabehandeling wordt gewerkt met EMDR en lichaamsgerichte traumatherapie.

Enkele keren per jaar biedt Kindercentrum BLOEI cursussen mindfulness en yoga voor kinderen en jongeren gericht op bewustwording van het lijf, een betere balans tussen denken en voelen, en diepere mogelijkheid tot ontspanning.

 

Livia zand